Chat met ons via WhatsApp

Telefonisch contact met ons

Installatieverantwoordelijke

INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKE

Wie is er verantwoordelijk?

Een installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is een medewerker van het bedrijf die door de directie is aangewezen als verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie´s en elektrische arbeidsmiddelen. Elke elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid vallen van een IV. Er mogen meerdere IV´s in het bedrijf zijn. Op een aanwijzingsformulier moet duidelijk zijn omschreven waar de IV verantwoordelijk voor is.
Let op: werkgever, de persoon die eindverantwoordelijk is voor de medewerkers, moet ondertekenen!

Taken van een IV zijn bijvoorbeeld:

 • spanningsloos maken van de elektrische installatie;
 • instant houden van de elektrische installatie;
 • toegangsregelingen voor elektrische ruimtes opstellen;
 • procedures voor bediening van de elektrische installatie;
 • periodieke inspecties organiseren;(organisatie wordt vaak onderschat)
 • actualiseren van elektrotechnische tekeningen / schema’s;(delegeren)
 • elektrisch materiaal rapporteren + onderhoud bijhouden;
 • beoordelen van installatie ontwerpen;
 • overleg met technische mensen van derden;
 • goedkeuren van plannen omtrent elektrische werkzaamheden;
 • toestemming geven voor elektrotechnische werkzaamheden van derden.

Is er geen installatieverantwoordelijke benoemd dan gaat de wetgever er vanuit de betreffende werkgever deze rol vervult!

Een IV is vaak een (facilitair) manager in het bedrijf, is dit niet het geval dan behoort het i.i.g. een persoon te zijn met een vooropleiding op tenminste Niveau 4, opleiding van alle aard. (je moet wel de capaciteiten hebben om iets te kunnen organiseren)

De IV mag gedelegeerd worden naar een elektrotechnisch installatiebedrijf, dat moet wel schriftelijk gebeuren dus ondertekend door werkgever en gedelegeerde.
Het voordeel van het hebben van een IV is uiteraard een stukje veiligheid omdat deze persoon o.a. de taak heeft risicovolle situatie’s te onderscheppen en daar actie op te ondernemen. Verder kan de periodieke inspectietermijn al met 1 jaar worden uitgesteld als er een IV is die met regelmaat toezicht op de elektrische installatie uitoefent.
Het hebben van een IV is niet verplicht in de zin dat dit geauditeerd wordt. Houd u echter rekening mee dat bij escalatie ARBO technische zaken tegen het licht gehouden en bij gebrek van een IV kan er een boete tegenover staan.