Chat met ons via WhatsApp

Telefonisch contact met ons

Onderdelen van inspectie

De veiligheidsinspectie omvat zowel gedetailleerde visuele controles als nauwkeurige elektrische metingen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk, gestandaardiseerd rapport met alle gegevens, eventuele geconstateerde gebreken en aanbevelingen.

Visuele inspectie
Bij een visuele inspectie gaan wij na of de installatie aan de in de norm genoemde punten voldoet. Wij voeren deze inspectie uit aan de hand van een door ons opgezette controle lijst.

Enkele punten waar wij op letten bij een visuele inspectie zijn:

 • aanduiding/markering groepen;
 • aanduiding veiligheidsketen;
 • de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn met de juiste instellingen;
 • elektrisch materiaal ten minste in overeenstemming is met de installatie eisen;
 • vrije ruimte en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn;
 • gebreken of defecten in de gehele installatie;
 • etc.

Metingen & beproevingen
Meten is weten in de elektrotechniek, dus vraagt de NEN 3140 ook om een aantal metingen en beproevingen uit te voeren aan de installatie. Alle onze metingen zijn geënt op de veiligheid van de installatie en worden uitgevoerd met een Fluke installatietester.

Enkele punten die wij meten zijn:

 • isolatieweerstanden van de bedrading (kwaliteit van elektrotechnische verbindingen);
 • continuiteitstest (controle op onderbrekingen van beschermingsleiding);
 • uitschakeltijd aardlekschakelaar;
 • uitschakelstroom aardlekschakelaar;
 • aardspreidingsweerstand van aardelektrode;
 • Weerstand van de foutstroomketen (Circuit impedantie);