Chat met ons via WhatsApp

Telefonisch contact met ons

NEN 3140 / Scope 8

NEN 1010 oplever-inspectie

WAT IS EEN SCIOS SCOPE 8 INSPECTIE?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning”. NEN3140 Specialisten is opgeleid en SCIOS Scope 8 gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

WAAROM DEZE INSPECTIE UITVOEREN?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een SCIOS Scope 8 gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

  • De bedrijfscontinuiteit;
  • U voorkomt mogelijke schade.

Waarom heb ik een SCIOS Scope 8 inspectie nodig?

Een SCIOS Scope 8 inspectie is vereist bij een verzekering van een gebouw, inventaris, voorraden kan een Scope 8 inspectie zien als een nulmeting voor het risico op letsel naar aanleiding van defect of korstsluiting.

Gekeurd door een onafhankelijk inspectiebedrijf

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door een inspectiebedrijf met een SCIOS Scope 8 certificering. NEN3140 Specialisten is door de Kiwa gecertificeerd voor het uitvoeren van de inspecties volgens Scope 8 en Scope 10.

Hiermee kunnen wij onze positie als inspectiebedrijf behouden en kun u bij ons terecht voor alle inspecties op het gebied van elektrotechniek.

Offerte aanvragen

Vraag eenvoudig en snel een offerte aan.

Vraag een offerte aan