Chat met ons via WhatsApp

Telefonisch contact met ons

Rapportage inspectie

Rapportage NEN 3140 inspectie

Na afloop van de inspectie maken wij een gedetailleerd rapport van de installatie met belangrijke gegevens, foto’s tips en adviezen voor een optimale en veilige installatie.

Deze rapportage overhandigen wij aan u of een door u aangewezen installateur die eventueel de installatie gaat herstellen op punten waar dat nodig is. Dit rapport kan de verzekeringsmaatschappij bij u opvragen. Tevens dient deze rapportage als bewijs dat de NEN 3140 inspectie is uitgevoerd.

Na afloop van de inspectie krijgt u een “NEN 3140 keuringssticker” op de groepenkast van de gekeurde installatie en vermelden wij de volgende inspectietermijn in de rapportage.